Alle priser du ser i nettbutikken er inkludert frakt!

Trondheim 1658

Trondheim 1658

Normal pris 210 kr På salg

1658 var et begivenhetsrikt år for Trondheim. Ved freden i Roskilde i 1658 ble Trondhjems len avstått til Sverige. Byen ble besatt av svenske tropper og fikk Claes Nilsson Stiernsköld som guvernør. Allerede samme høst ble byen gjenerobret av norske styrker ledet av Jørgen Bjelke. Svenskene kapitulerte 11. desember 1658 og fikk fri avmmarsj ut av landet. To år senere, ved freden i København i 1660, ble Trondhjems len formelt tilbakeført til Norge.

Kartet er i målestokk 1:12000 og trykket på en plakat med matt slitesterkt papir. Karttegneren er i dag dessverre ukjent.