Alle priser du ser i nettbutikken er inkludert frakt!

Stor-Elvdal : Grend og Slekt bind 1

Stor-Elvdal : Grend og Slekt bind 1

Normal pris 885 kr På salg

Dette første bindet omhandler området fra kommunegrensen mot Åmot i sør, og til Messelt i nord. Boka er oversiktlig organisert etter gardsnummer, og hvert kapittel innledes med interessant og leservennlig historikk knyttet til den aktuelle hovedgarden som resten av bostedene er utgått fra.

Kapittel 1 omfatter Sætre, deretter følger Hovde, Steinvik, Strand, Opphus, Kroken, Furuset, Evenstad og Mykleby.

Historien om hvert bosted og folkene som har bodd der finner du enkelt igjen i det aktuelle kapittelet. Leter du etter enkeltpersoner, har boka et omfattende hovedpersonregister bakerst.