Alle priser du ser i nettbutikken er inkludert frakt!

Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700
Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700
Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700
Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700
Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700

Danmark, Norge, Sverige og Moskva 1700

Normal pris 175 kr På salg

Et kart laget av Edward Wells (1667-1727) som viser hovedbyer, elver og fjell.

Kartet er trykket på en solid plakat.