Tilbake til Slekt1

Brede og Thea fra Larvik og Solør til Lunde i Telemark via Hellesylt og Vigmostad
Brede og Thea fra Larvik og Solør til Lunde i Telemark via Hellesylt og Vigmostad
Brede og Thea fra Larvik og Solør til Lunde i Telemark via Hellesylt og Vigmostad

Brede og Thea fra Larvik og Solør til Lunde i Telemark via Hellesylt og Vigmostad

Normal pris 436,00 kr På salg

Forfatter: May B. Odden
Utgitt: 2018

Boken er trykket på høyglanset papir – i farger – stive permer – smussomslag og har mange bilder som forfatteren selv har tatt.

Fra bokens bakside:
Brede ble født på Langestrand i Larvik, eller Laurvig som det het på den tiden. Han mistet tidlig sine foreldre, og vokste opp hos steforeldre sammen med en bror, en halvbror og mange stesøsken. Forfedrene hans på farssiden kom fra Kongsberg-traktene og gruvemiljøet, og forfedrene på morssiden var fra Undrumsdal i Vestfold. Han har hatt en del utfordringer i livet og har forsøkt seg som sjømann og anleggsarbeider og har bodd på mange ulike plasser rundt om i Landet.

Thea Tostensdatter ble født og vokste opp i Solør, hvor hun har sine forfedre så langt tilbake som vi kan klare å finne. Hva som var årsaken til at hun reiste hjemmefra og hvorfor hun reiste fra det hun hadde der kan vi bare spekulere i, men hun møtte Brede og de to slo seg sammen og fikk mange barn.

Livet buttet imot på mange måter og de møtte mange utfordringer i livet. Etter mye flytting rundt om i landet så endte de til slutt opp i Lunde i Telemark, hvor de ble boende livet ut, men det var nok også litt tilfeldig at de ble værende der. (...)