Alle priser du ser i nettbutikken er inkludert frakt!

Villkår og betingelser

RETUR AV VARER
Før en eventuell retur av solgte varer ber vi deg ta kontakt med oss i forkant. Returretten gjelder i 14 dager fra du mottok varen. Du må selv betale frakten og sørge for at produktet er forsvarlig pakket.

TOLL OG MERVERDIAVGIFT
Alle våre kart blir produsert i Latvia etterhvert som de blir bestilt. Det betyr at du som kunde kan bli utsatt for ekstrakostnader knyttet til import på ordre hvor totalsummen overstiger 350 kroner. Det kan derfor lønne seg holde hver bestilling til under 350 kroner.

PERSONVERN
Vi lagrer ingen kundeinformasjon annen enn for å oppfylle bestillingen fra kunden. Kundeinformasjonen benyttes kun for å levere varen til kunden. Alle betalinger behandles av Paypal på Paypals eksterne nettsted. 

OPPHAVSRETT
Kartene vi benytter er ikke lenger omfattet av åndsverksloven, men siden vi restaurerer flere av disse kartene anser vi alle restaurerte kart som opphavsrettslig beskyttet av åndsverksloven tross i at selve originalen ikke lenger er omfattet av den samme loven. Originalene er hentet fra de historiske kartsamlingene ved Kartverket og New York Public Library.

HENVISNINGER
Nettbutikken inneholder, i tillegg til egne produkter, også produkter som det kun henvises til. Vi har ingen ansvar rundt leveransen eller innholdet i disse produktene. Disse produktene er heller ikke omfattet av eventuelle kampanjer eller rabatter som oppgis i Slekt1 Nettbutikk.